Vi leverer tjenester som forbedrer fiskehelse

gjennom ekspertise og data som bidrar til bærekraftig økt produksjon av oppdrettsfisk

Fish health and fish welfare - a key to improved aquaculture

For å lykkes i oppdrett er tilgang til presise helsedata og inngående forståelse av fiskehelse og biologi nøkkelfaktorer.
PatoGen har en lang historie innen fiskehelse og har en tydelig ambisjon om å være en pådriver for forbedringer som øker overlevelse og fiskevelferd.
Hva gjør vi:
Vi detekterer virus, bakterier og parasitter i oppdrettsanlegg
Vi forstår kosekvensene av påvisinger i et biosikkerhetsperspektiv
Vi foreslår praktiske tiltak som forbedrer fiskehelse og velferd

Grunner til å velge PatoGen

Spør våre fiskehelse-spesialister

Alle tjenester på en plass

Enkelt å bestille gjennom Patolink

Offentlig utpekt laboratorium

Kvalitet i alle ledd

API-tilgang til helsedata

nb_NO
Share
Share