New bacteriology service ready to start in Oban!

Our laboratory located in Oban is currently in the final stages of establishing our own bacteriology service.

The service will commence operations March 4th. To celebrate this, we are offering half price on bacteriology in March!

With assistance and expertise from PatoGen Norway, alongside our dedicated Scottish team, we aim to offer a comprehensive service for both bacterial identification and antibiotic resistance testing.

We aspire to continue our support for producers in Scotland amidst the growing bacterial challenges they face.

Please contact us if you have any questions. We look forward to receiving your samples!

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon om vår "Harmful Plankton and Gill Health Workshop i Bergen 2. og 3. november.
"Harmful Plankton and Gill Health Workshop" i Bergen
I samarbeid med NCE Seafood Innovation inviterer PatoGen til workshop om skadelig plankton og gjellehelse i Bergen.
Stian Lernes begynner som salgsansvarlig for PatoGen i regionene Trøndelag og Nord-Norge
Stian har bred erfaring fra ulike deler av oppdrettsnæringen i bagasjen når han nå tiltrer stillingen i PatoGen.
Savner du noe på våre nye nettsider?
Som en del av prosessen med å fornye våre offisielle nettsider, har vi flytte noe produktspesifikk informasjon til vår kundeportal Patolink.
nb_NO
Share
Share