PatoGen lanserer biokjemi i mai

Biokjemi er et av hovedverktøyene i human medisin og veterinærmedisin på dyr. PatoGen sin eier, Fürst Medisinsk Laboratorium, gjennomfører hvert år i overkant av 25 millioner blodmarkører. PatoGen har det siste året arbeidet med å forberede lansering av en analyseplattform for fisk og vi kan nå informere om at denne er klar til at kundene våre kan ta den i bruk i løpet av mai måned gjennom å sende inn prøver.

PatoGen har i utviklingsarbeidet lært mye fra human medisin om hvor viktig det er å etablere riktige øvre og nedre grenseverdier for ulike parametere som måles. Vi er veldig bevisst at det vil kreve mye arbeid fra mange for å bygge opp denne kunnskapen. For å bidra til dette vil PatoGen i rapportene levere numeriske verdier som er basert på solide og repeterbare analysemetoder. På denne måten kan kundene bygge opp egne erfaringer basert på dataserier. 

For å bidra til å sikre gode prøveuttak så har vi allerede laget en kort film som viser hvordan dette skal gjennomføres: How to perform sampling of blood and processing of serum.

PatoGen har laget en rekke filmer som gir gode instruksjoner for uttak av andre typer prøver også, alle disse finnes på vår Youtube-kanal og på patogen.no.

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår salgsavdeling.

Head Veterinarian
PatoGen would like to increase our offering to UK aquaculture companies, and we are searching for an experienced veterinarian to lead and manage this effort.
Water Screening - et nytt produkt fra PatoGen!
Den siste tiden har vi opplevd økt fokus på smittestatus i vann og vannkilder, og et ønske fra flere av våre kunder om å sjekke deres vann for patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer).
PatoGen styrker sitt Fiskehelseteam
Meritxell Diez-Padrisa har blitt en del av PatoGens Fiskehelseteam som Senior Fish Health Advisor
nb_NO
Share
Share