Om PatoGen

Åpenhetsloven

PatoGen ble etablert i 2005 og har vært en vesentlig bidragsyter til forbedret fiskehelse.

PatoGen er 100% eid av Fürst Medisinsk Laboratorium. Fürst tilbyr lignende tjenester til helsesektoren i Norge slik som PatoGen gjør til aktører i oppdrettsnæringen.


PatoGen har omtrent 60 ansatte som arbeider ved avdelingene i Norge, Skottland og Irland.


PatoGen ansatte er spesialister på fiskehelse, diagnostikk og produksjon i laboratorier. Kombinert med et sterkt ønske om å bidra til bedre fiskehelse, har dette etablert en tillit hos fiskeoppdrettere som mottar riktige resultater, god service og uavhengig rådgivning.

PatoGen er et offentlig utpekt laboratorium av det norske Mattilsynet og er akkreditert etter ISO-standard 17025. Omfanget av akkrediteringen er vist i dokument fra Norsk Akkreditering.

nb_NO
Share
Share