Bakteriologi

Vår nye bakteriologilab detekterer alle relevante bakterier som påvirker fiskehelse og fiskevelferd

PLATTFORM

Fürst Medisinsk Laboratorium benytter sin omfattende ekspertise til også å gjennomføre bakteriologi på prøver fra fisk

.

BAKTERIOLOGI PÅ FISKEPRØVER

Bakteriologi teamet til PatoGen og Fürst samarbeider gjennom å anvende etablerte metoder og nye metoder for å oppnå prvøvesvar med høy kvalitet

BIOBANK

PatoGen kan lagre prøver i en egen biobank. Dette gir muligheter for senere å anvende prøver til spesifikke formål og kan spore varianter til lokaliteter

.

RAPPORTER

. Resultatene fra de bakteriologiske analysene vil være tilgjengelige i kundeportalen Patolink eller gjennom oppsett av API

STØTTE

Diagnostikk teamet i PatoGen kan kontaktes for å svare på spørsmål eller ved komplekse fiskehelseutfordringer

nb_NO
Share
Share