FoU-støtte

Vi bistår gjerne ulike leverandører og FoU-miljøer med produktutvikling

ERFARING

Med erfaring fra mange slike oppdrag kan PatoGen effektivt sette opp og utføre FoU

SPESIALISERTE PLATTFORMER

PatoGen ansatte har tilgang til ledende spesialutstyr og moderne metoder som sikrer data av god kvalitet

OPPSETT AV FORSØK

Resultatene fra fra forsøk er avhengie av oppsett. PatoGen bidrar gjerne i design av forsøk

PRESENTASJON AV RESULTATER

Genererte data kan føres tilbake i form av rapporter i EXCEL eller PowerBI. Kvantitative data settes opp i egne rapporter

KOMBINASJON AV EKSPERTISE

Med kombinasjon av molekylærbiologi, histopatplogi, bakteriologi og fiskehelse har PatoGen bredt sammensatt kompetanse

KONFIDENSIALITET

Ansatte i PatoGen er vant med å håndtere konfidensielle data. Dine resultater forblir konfidensielle når du benytter PatoGen

nb_NO
Share
Share