Neste generasjon sekvensering

Med vår moderne NGS-plattform kan vi levere alle typer sekvenseringer som er relevante for fiskehelse


PLATTFORM

PatoGen anvender en moderne Next-Generation Sequencing plattform som har høy kapasitet og fleksibilitet

SEKVENSERINGSMETODER

Målrettet sekvensering, panel sekvensering og full-genom sekvensering dekker alle bruksområder

BIOINFORMATISKE PIPELINES

PatoGen har utviklet nøyaktike bioinformatiske pipelines som gir nøyaktige svar med høy hastighet

FYLOGENI

PatoGen har bred dekning av genetiske sekvenser fra virus, bakterier og parasitter. Dette gir fortrinn når relevante fylogenier skal settes opp

RAPPORTER

Relevante rapporter blir produsert av det molekylærbiologiske teamet i PatoGen og er tilgjengelige i kundeportalen Patolink

STØTTE

Kontakt PatoGen spesialistene for å diskuturere kundeoppdrag og rådgivning

nb_NO
Share
Share