Fiskehelse-ekspertise

Et fiskehelse team med omfattende industriell erfaring og som kan bistå med praktiske løsninger

BIOSIKKERHETSPLANER

Hvordan tilnærme seg risiko basert fiskehelse? Fiskehelse teamet i PatoGen kan bistå med oppsett av biosikkerhetsplaner og følge opp gjennom revisjoner

OPPLÆRING OG TRENING

De som arbeider med fisken trenger påfyll med kunnskap. Fiskehelse teamet vårt kan sette opp webinar eller anleggsbesøk på ulike temaer

KUNDEOPPDRAG

PatoGen gjennomfører ulike kundeoppdrag. Dette kan være i tilknytting til spesifikke fiskehelseutfordringer, epideimologi og lignende

RÅDGIVNING

PatoGen tilbyr rådgivning på ulike områder. Kontakt oss for å diskutere fiskehelseutfordringer

LÆR FRA LAKS

Lakseoppdrett er den mest industrialiserte oppdrettsarten. PatoGen kan bidra med å overføre kunnskap om fiskehelse til andre arternb_NO
Share
Share