PCR - funn av patogener

Ledende leverandør av qPCR analyser fra marine og akvatiske organismer og har være en pioner på dette området siden 2005

ASSAY

PatoGen har erfaring og kompetanse til å etablere og vedlikeholde alle relevante qPCR assay

ANALYSE PLATTFORMER

PatoGen benytter et moderne robot system med høy kapasitet for ekstraksjon og qPCR analyser i allle våre laboratorier. Dette sikrer høy og jevn kvalitet i produskjonen av prøvesvar

ANBEFALT BRUKSOMRÅDE

Våre analyser er designet og validert for spesifikke arter og geografiske områder, noe som gir enkelte begrensninger. Se Patolink for detaljert informasjon.

BIOBANK TJENESTER

PatoGen anvender en biobank der alle prøver siden 2005 er lagret. Materiale kan hentes fram fra bio-banken til ulike formål

RAPPORTER

Rapporter basert på qPCR analysene gjøres tilgjengelige i kundeportalen Patolink eller gjennom API tilganger

STØTTE

Spesialistene i PatoGen kan kontaktes for avklaringer dersom ønskelig

nb_NO
Share
Share