"Harmful Plankton and Gill Health Workshop" i Bergen

I samarbeid med NCE Seafood Innovation inviterer PatoGen til workshop om skadelig plankton og gjellehelse i Bergen.

Workshopen retter seg mot fiskehelsepersonell og veterinærer innen akvakultur.

Når: 2. og 3. november 2023

To-dagers workshop: Torsdag 9:30-12:00 og fredag 9:30-15:30

Hvor: Universitetet i Bergen

Pris: 3 250,- per deltager

Forelesere: Dr. Hamish Rodger og Dr. Ana Herrero (PatoGen AS)

Temaoversikt:

  • Introduksjon, oversikt og mål med workshop
  • Anatomi og fysiologi gjeller og hud
  • Skadelige algeoppblomstringer og zooplankton sverming – hvorfor oppstår det og konsekvenser for akvakultur (kliniske tegn, patologi, histopatologi)
  • Hva skal man gjøre? Håndteringsstrategier
  • Oppdatering forskningsprosjekter
  • Monitorering: prøvetaking av phytoplankton og zooplankton, oppbevaring, identifisering og diagnose
  • Vannprøver; mikroskopi, identifisering og kvantifisering av plankton

BEGRENSET ANTALL PLASSER - MELD DEG PÅ TIDLIG 

Meld deg på her: Workshop: Harmful Plankton and Gill Health (deltager.no)

New bacteriology service ready to start in Oban
New bacteriology service ready to start in Oban!
Our laboratory located in Oban is currently in the final stages of establishing our own bacteriology service.
Head Veterinarian
PatoGen would like to increase our offering to UK aquaculture companies, and we are searching for an experienced veterinarian to lead and manage this effort.
Water Screening - et nytt produkt fra PatoGen!
Den siste tiden har vi opplevd økt fokus på smittestatus i vann og vannkilder, og et ønske fra flere av våre kunder om å sjekke deres vann for patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer).
nb_NO
Share
Share